АІС
"Я-ПСИХОЛОГ"

Сайт розроблено для полегшення роботи практичного психолога та соціального педагога.

Чому саме
АІС "Я-ПСИХОЛОГ"?

Реєстрація
Звіт за діагностиками

Автоматичне створення звіту за класом/гуртом та респондентом. Складається з дати, назва діагностики, результату тощо.

Реєстрація респондентів

Необмежена реєстрація ресондентів Вашого закладу.

Друк даних

Друк персональної картки, звіту за гуртом, протоколу, заяви-дозволу на роботу з респондентом.

Аналітична довідка, щоденний журнал

Інтегрована можливість швидко заповнювати та друкувати документацію психологічної служби.

Про систему АІС "Я-ПСИХОЛОГ"

АІС «Я-ПСИХОЛОГ» значно полегшить роботу спеціаліста! Проводити діагностичні дослідження в онлайн-режимі та отримувати результати діагностики як групи, так окремих респондентів стане зручніше та швидше! Уже зараз на сайті є доступні діагностичні методики готові для використання.

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ

Зручність

Психодіагностичні методики розділені за основними категоріями: - готовність до школи;
- методики вивчення соціально-психологічної адаптації;
- методики вивчення пізнавальної сфери;
- методики діагностики деяких психічних станів особистості;
- методики вивчення темпераменту особистості;
- методики вивчення характеру особистості;
- методики вивчення здібностей та інтелекту;
- методики вивчення мотиваційної сфери і спрямованості особистості;
- комплексні методики вивчення особистості;
- методики виявлення та оцінки міжособистісних взаємин в колективі та сім'ї;
- методики вивчення мотивації навчання;
- методики для військовослужбовців;
- інше.

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ

Достовірність та швидкість

- електронні тести розроблені на основі журналу "ПСИХОЛОГ", "Психологу для роботи: діагностичні методики" (М.В. Лемака, В.Ю. Петрище) та багатьох інших підручників рекомендованих Міністерством науки і освіти України, Інститутом модернізації змісту освіти та Міністреством оборони України;

- результат діагностики ви отримуєте одразу після проходження тесту. Також є можливість роздрукувати особисту картку респондента з результатами діагностичних досліджень;

- у АІС інтегровано систему соціометричних досліджень;

- електронні анкети розроблені на основі рекомендованих матеріалів НУШ, МОН, ІМЗО, МОУ

Кількість діагностик

210+

Кількість анкетувань

30+

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ

Перелік діагностик та анкетувань

1. Здібності учнів 7-9 клас
2. Здібності учнів 5 клас
3. Тест «Структура інтересів та схильностей» (СІС)
4. Орiентацiйно-дiагностична анкета спрямованостi iнтересiв-2 (ОДАСІ-2)
5. Визначення типу майбутньої професії (методика Є.Клімова)
6. Визначення типу темпераменту (методика Г.Айзенка)
7. Тривожність (Філіпс) 5 клас
8. Дослідження вольової саморегуляції (А.Г. Звєркова і Є.В. Ейдмана)
9. Методика дослідження соціально-психологічної адаптації (К.Роджерса - Р.Даймонда) 9-11 клас
10. Опитувальник особистісної адаптованості школярів (А.Фурмана)
11. Моніторинг соціалізації особистості учня (І.Рожкова)
12. Самооцінка психічних станів (методика Г.Айзенка)
13. Методика діагностики показників і форм агресії (А.Басса та А.Дарки)
14. Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР)
15. Виявлення схильності до емпатії (методика І.Юсупова)
16. Дослідження імпульсивності (В.Лосєнков) 9-11 клас
17. Методика дослідження вольової організації особистості (А.Хохлов)
18. Методика визначення ступеня прояву депресії 9-11 клас
19. Шкала депресії (Т.Балашова)
20. Методика виявлення схильності до девіантної поведінки 8-11 клас (А.Н. Орел для хлопців)
21. Вивчення рівня пізнавальної активності учнів (Б.Пашнєв)
22. Опитувальник особистісної схильності до творчості за Г.Девісом (у редакції Б.Пашнєва)
23. Тест на виявлення суїцидальних намірів (Шавровська, Гончаренко, Мельникова)
24. Шкала тривожності (Шкала Тейлора, адаптація М.М.Пейсахова)
25. Багатошкальний опитувальник дитячої тривожності (БОДТ)
26. Виявлення та оцінка комунікативних та організаторських схильностей (КОС-1)(В.В. Синявського і Б.О. Федоришина)
27. Тест-опитувальник акцентуацій характеру Леонгарда-Шмішека (підлітковий варіант)
28. Методика визначення труднощів у встановленні контактів (В.Бойко)
29. Дослідження міжособистісних стосунків за методикою В.Стефансона (Q-сортування)
30. Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації (в адаптації Н.Лусканової - модифікована)
31. Опитувальник. Автономність - залежність особистості у навчальній діяльності (Г.Пригніна)
32. Методика оцінки рівня нервово-психічної стійкості «Прогноз» (за В.Бодровим)
33. Методика дослідження соціальної адаптованості
34. Опитувальник структури темпераменту (В.Русалова)
35. Самооцінка організованості
36. Дослідження схильності до ризику (за О.Шмельовим)
37. Шкала тривожності (за принципом "Шкали соціально-ситуативної тривожності Кондаша")
38. Методика визначення стилю навчання й мислення
39. Визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації (за методикою К. Томаса)
40. Карта інтересів (модифікована методика А.Е.Голомштока)
41. Методика первинної діагностики та виявлення дітей групи ризику (М.І.Рожков, М.А.Ковальчук)
42. Творчі схильності учня
43. Опитувальник суб’єктивного ставлення школяра до діяльності, самого себе та оточуючих (ССДСО) (автор - О. Афанасьєв)
44. Методика вивчення властивостей нервової системи
45. Тест Кеттелла (16 PF 105)
46. Діагностика емпатії (А.Меграбян, М.Епштейн)
47. Методика міжособистісних стосунків (Т.Лірі)
48. Дізнайся про себе
49. Методика дослідження характеру особистості
50. Методика визначення стилю мислення (А.Харрісона та Р.Бремсона)
51. Опитувальник САН (самопочуття, активність, настрій)
52. Методика діагностики темпераменту (Ян Стреляу)
53. Опитувальник PEN (Ганс і Сібілла Айзенки)
54. Прогресивні матриці Равена
55. Методика дослідження словесно-логічного мислення (Е.Ф.Замбацявічене)
56. Методика «СФІКП». Самооцінка інноваційної сприйнятливості педагога
57. Методика «СФІКП». Самооцінка фахової компетентності педагога
58. Методика «СФІКП». Самооцінка інноваційної компетентності педагога
59. Методика «СФІКП». Самооцінка готовності педагога до інноваційної діяльності
60. Методика «СФІКП». Самооцінка інноваційної активності
61. Методика «СФІКП». Самооцінка інноваційної спрямованості педагога
62. Визначення моделей спілкування педагога з учнями (за методикою І.М.Юсупова)
63. Методика діагностики рівня емоційного вигорання (В.Бойко)
64. Вивчення задоволеності вчителя своєю професією та роботою (Н.Журіна та Є.Ільїна)
65. Методика діагностики батьківського ставлення (А.Я.Варга і В.В.Століна)
66. «Опитувальник для визначення рівня адаптації дитини до школи» (Л.М. Ковальова, Н.Н. Тарасенко)
67. Професійна спрямованість особистості вчителя (Є.І.Рогов)
68. Самооцінка здатності до самоосвіти і саморозвитку особистості (О.П.Сергеєнкова)
69. Чи готова ваша дитина до вступу в ДНЗ? (анкета для батьків)
70. Методика «Який я?» (діагностика самооцінки)
71. Анкета - «Участь тата у вихованні дитини»
72. Тест «Які ви батьки?»
73. Методика «Вибери потрібне обличчя» (Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен) - для дівчат
74. Методика визначення типу особистості (за методикою Дж. Холланда)
75. Опитувальник «Мій клас» (методика Боврозера у модифікації Ю.Гільбуха)
76. Методика «Вибери потрібне обличчя» (Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен) - для хлопців
77. Методика Л.Йовайши
78. Дослідження домінуючої емоції особистості
79. Діагностика екзаменаційної тривожності за методикою О.А.Прохорова
80. Дослідження суб’єктивного контролю (Є.Ф.Бажиний)
81. Дослідження сили волі
82. Дослідження ступеня узгодженості із собою (за В.А. Семиченко)
83. Тест-опитувальник «Чи легкий у Вас характер?» (Е.Каранешт)
84. Соціометрія (Дж.Морено)
85. Методика «Бесіда про школу» (Т.А. Нєжнова)
86. Методика «Четвертий зайвий»
87. Ставлення дитини до однолітків
88. Методика «Профіль соціального розвитку дитини»
89. Методика діагностики психосоціальної зрілості поведінки дитини (Таран О.П.)
90. Анкета для батьків. «Як визначити готовність дитини до школи. Наскільки ваша дитина готова до школи»
91. Визначення рівня вихованості учнів 1-2 класів (за Н.Капустіним)
92. Визначення рівня вихованості учнів 3-5 класів (за Н.Капустіним)
93. Визначення рівня вихованості учнів 6-7 класів (за Н.Капустіним)
94. Визначення рівня вихованості учнів 8-11 класів (за Н.Капустіним)
95. Методика «Чи розумієте Ви власну дитину?» (О.П.Главник)
96. Методика «Як Ви впливаєте на розвиток своєї дитини?» (О.П.Главник)
97. Методика «Як Ви справляєтеся з таким складним і відповідальним завданням, як формування нової особистості?» (О.П.Главник)
98. Методика визначення схильності до суїцидальної поведінки (М.Горська)
99. Експрес-діагностика типу особистості (Психогеометричний підхід С.Деллінгер)
100. Опитувальник мотиваційних джерел (розроблено Д.Барбуто та Р.Сколком, переклад О.Сидоренко)
101. Рівень соціальної адаптації випускників. Анкета для учнів 9-х і 11-х класів (газета «Психолог» №36, вересень 2009 рік с.6)
102. Анкета «Моральні риси особистості дитини» (газета «Психолог» №36, вересень, 2009 рік с.9)
103. Виявлення рівня комунікабельності (газета «Психолог»№ 27-28 (спецвипуск) липень, 2008 рік)
104. Методика вивчення мотивів навчальної діяльності (М.І. Алексєєва)
105. Шкала самооцінки ситуативної тривожності (тест Ч.Д. Спілберга - Ю.Л. Ханіна) 9-11 клас
106. Дослідження розумових здібностей (КОТ Бузина-Вандерліка)
107. Методика вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б. Пашнєв)
108. Диференційно-діагностичний опитувальник інтересів (ДДО) Є.Клімов 14-18 років
109. Методика виявлення схильності до девіантної поведінки 8-11 клас (А.Н. Орел для дівчат)
110. Методика експрес-діагностики неврозу (К. Хека і Х. Хесса)
111. Тест-опитувальник особистісної зрілості (Ю.З.Гільбух)
112. Опитувальник «Потреба в досягненні мети» (Ю. Орлов)
113. Опитувальник суїцидального ризику (модифікація Т.Н. Разуваєвої) 8-11 класи
114. Діагностика емоційної спрямованості особистості
115. Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості (С.С. Бубнова)
116. Визначення загального рівня товариськості учнів (В.Ф. Ряховського)
117. Визначення самооцінки (В.І. Тернопільська) для підлітків
118. Анкета визначення рівня тривожності дошкільника (Лаврентьєва Г.П., Титаренко Т.М.)
119. Анкета визначення рівня імпульсивності дошкільника (Лаврентьєва Г.П., Титаренко Т.М.)
120. Анкета визначення рівня агресивності дошкільника (Лаврентьєва Г.П., Титаренко Т.М.)
121. Визначення типу темпераменту (Лаврентьєва Г.П., Титаренко Т.М.)
122. Діагностика «емоційного інтелекту» (Н. Холл)
123. Кольорові прогресивні матриці Равена
124. Опитувальник «Самооцінка стійкості до стресу»
125. Опитувальник «Який Ваш креативний потенціал?»
126. Діагностика психологічних умов шкільного освітнього середовища (Н.П.Бадьїна - для батьків)
127. Діагностика психологічних умов шкільного освітнього середовища (Н.П.Бадьїна - для педагогів)
128. Діагностика психологічних умов шкільного освітнього середовища (Н.П.Бадьїна - для учнів)
129. Методика «Особистісна агресивність і конфліктність» (Є.П.Ільїн, П.А.Ковальов)
130. Шкала диференціальних емоцій (К.Ізард, адаптація О.Леонової, М.Капіци)
131. Методика «Агресивна поведінка» (Є.П. Ільїн, П.А. Ковальов)
132. Опитувальник «Антивітальність і життєстійкість» (О.А. Сагалакової, Д.В. Труєвцева)
133. Анкетування «Чи гарні ви батьки?»
134. Домінуюча система сприйняття (С. Єфремцева)
135. Діагностика лідерських здібностей (Є.Жарікова, Є.Крушельницький)
136. Модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру підлітків (МПДО) (О.Лічко, С.Подмазін)
137. Визначення множинного інтелекту Вальтера Мак Кензі
138. Шкала явної тривожності СМAS (адаптація А.М. Прихожан)
139. Діагностика інтелектуального розвитку дитини (на основі субтестів Р.Амтхауера)
140. Анкета оцінки нервово-психічної стійкості «Прогноз-2» (В.Ю.Рибніков)
141. Опитувальник Міні-мульт
142. Визначення індексу групової згуртованості (за методикою К.Е. Сішора)
143. Методика «Шкала депресії Бека»
144. Методика «Шкала депресії Бека» (підлітковий варіант)
145. Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» (Чирков В.І., Соколова О.Л., Сорокіна О.В. для батьків)
146. Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» (Чирков В.І., Соколова О.Л., Сорокіна О.В. для класних керівників/учителів)
147. Методика вивчення задоволеності учнів шкільним життям (розроблено доцентом А. Андреєвим)
148. Проективна методика «Дерево» (Джон і Дайан Лампен)
149. Методика вивчення спрямованості особистості «Орієнтовна анкета» (В. Смекала, М. Кучера)
150. Методика «Логічні завдання» А.А.Зака
151. Методика «Направленість на оцінку або на отримання знань» (Є. Ільїн, Н. Курдюкова)
152. Методика виявлення страхів і тривожності (під ред. Є.І.Рогова)
153. Тест на виявлення суїцидального ризику СР-45
154. Опитувальник «Аналіз сімейних взаємин» (АСВ 3-10 років) (Ейдеміллер Е. Г., Юстицкіс В.В.)
155. Опитувальник «Аналіз сімейних взаємин» (АСВ 11-21 років) (Ейдеміллер Е. Г., Юстицкіс В.В.)
156. Тест «Підлітки про батьків» (про батька) за методикою Е. Шафера
157. Тест «Підлітки про батьків» (про матір) за методикою Е. Шафера
158. Анкета для учнів «Вивчення взаємодії дітей та батьків»
159. Анкета для батьків «Вивчення взаємодії батьків та дітей»
160. Колірний тест Люшера (скорочений, восьмикольоровий)
161. Багаторівневий особистісний опитувальник (БОО) «Адаптивність-200»
162. Тест-опитувальник акцентуацій характеру Леонгарда-Шмішека (дорослий варіант)
163. Тест Такера на виявлення ігрової залежності (модифікований і адаптований для неповнолітніх І. А. Конигіною)
164. Опитувальник для батьків на дитячу Інтернет-залежність (С.О. Кулаков)
165. Тест на інтернет-залежність (Кімберлі Янг, адаптація В.А. Бурової)
166. Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації (в адаптації Н.Лусканової - модифікована, адаптована під час онлайн навчання)
167. Коротка шкала тривоги, депресії та посттравматичного стресового розладу (ПТСР)
168. Опитувальник прояву симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у вимушених мігрантів (Г.Солдатова, Л.Шайгерова, П.Черкасов)
169. Методика дослідження самоставлення (В.Столін, С.Пантелєєв)
170. Методика І. Баєвої «Психологічна безпека освітнього середовища» (у модифікації О.Бондарчук)
171. Проективний тест особистісних відносин, соціальних емоцій і ціннісних орієнтацій «Будиночки» (О.О.Орехова)
172. Методика «Сходинки» (В.Г.Щур)
173. Проективна методика «Мій клас» (А.А.Лєскова)
174. Тест «Я - Лідер» (А.Н. Лутошкін)
175. Диференціальна діагностика депресивних станів (В.А.Жмуров)
176. Проективна методика «Кактус» (М.А.Панфілова)
177. Опитувальник «Мотивація успіху та невдачі» А.Реана
178. Шкала загальної прокрастинації К.Лей (адаптація Т.Юдєєвої)
179. Шкала прокрастинації Б.Такмана (в адаптації Т.Крюкової)
180. Опитувальник «Ступінь вираженості прокрастинації» М.Кисельової
181. Анкета «Причини особистісної схильності до відтермінування завдань» М.Дворник
182. Міссісіпська шкала для оцінки посттравматичних реакцій (військовий варіант)
183. Шкала оцінки впливу травматичної події (IES-R)
184. Опитувальник визначення рівня невротизації та психопатизації (Є.Ф. Бажин, Н.Б. Ласко, А.У. Тархан)
185. PCL – шкала самооцінки наявності ПТСР (DSM-IV, військовий варіант)
186. Госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS)
187. Опитувальник суїцидального ризику (модифікація Разуваєвої Т.Н.)
188. Методика виявлення схильності до суїцидальних реакцій (СР-45, П.І. Юнацкевич)
189. Тест А. Ассингера (Оцінка агресивності у відносинах)
190. Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху (Т. Елерс)
191. Методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач (Т. Елерс)
192. Шкала депресії Гамільтона (HAM-D/HRDS)
193. Шкала тривоги Гамільтона (HAM-A/HARS)
194. Шкала Монтгомері-Асберга для оцінки депресії (MADRS)
195. Опитувальник поведінки в Інтернеті (Жичкіна А.Є.)
196. Суб’єктивна методика дослідження особистісних деструкцій представників молодіжних субкультур (В.Р.Павелків, Психологія: реальність і перспективи. Випуск 11, 2018)
197. Особистісна шкала прояву тривоги Дж. Тейлор (в модифікації В.Г. Норакідзе)
198. Оцінка рівня домагань В.К. Горбачевського
199. Шкала темпераментів Л.Терстоуна (в адаптації Хойновського)
200. Властивості характеру – опитувальник самооцінки (Т. Лірі)
201. Тест на виявлення виснаження від стресу - The Kessler Psychological Distress Scale (K10)
202. Короткий опитувальник ВООЗ для оцінки якості життя (окремі питання) THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL)–BREF
203. Опитувальник «Стабільність психічного здоров’я – коротка форма» (MHC-SF-UA)
204. Методика «Тип мислення» (Г.В. Резапкіна)
205. Карта спостережень Д. Стотта
206. Тест «Загальних розумових здібностей» (А.Отіс, Р.Леннон)
207. Опитувальник «Конструктивні та деструктивні родини»
208. Анкета (опитувальник) про стан здоров’я для визначення рівня депресії PHQ-9 (Р. Шпіцер, Дж. Вільямс, К. Кронке)
209. Шкала самооцінки інновативних якостей особистості (Н.М. Лебедєва, А.Н. Татарко)
210. Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» для вчителів (В.Чирков, О.Соколова, О.Сорокіна)
211. Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» для батьків (В.Чирков, О.Соколова, О.Сорокіна)

1. Дистанційне навчання (для учнів)
2. Дистанційне навчання (для учителів)
3. Дистанційне навчання (для батьків)
4. Внутрішня система забезпечення якості освіти (для педагогів)
5. Внутрішня система забезпечення якості освіти (для учнів)
6. Внутрішня система забезпечення якості освіти (для батьків)
7. Протидія булінгу в закладах освіти (для педагогів)
8. Протидія булінгу в закладах освіти (для учнів)
9. Протидія булінгу в закладах освіти (для батьків)
10. Cтандартизоване інтерв’ю батьків, діти яких зазнали кривдження та перебувають у стані постравмівного стресу (модифікація Г.Католик та І.Корнієнка)
11. Девіантна поведінка особистості (для учнів)
12. Опитувальник OLWEUS для здійснення моніторингу в закладі освіти (для учнів)
13. Молодь і протиправна поведінка
14. Стиль роботи класного керівника з учнями, які мають неадекватну поведінку
15. Діагностика ранього узалежнення і соціально неадекватної поведінки (для учнів)
16. Виявлення схильності до адиктивної поведінки (для учнів)
17. Вивчення схильності учнів до шкідливих звичок (для учнів від 13 років)
18. Інформованість підлітків про наркотики (для учнів)
19. Поінформованість педагогів щодо методів профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі (для класних керівників)
20. Стиль батьківського виховання (для батьків)
21. Виявлення виховного потенціалу сім’ї (для батьків)
22. Опитувальник для дослідження психотравмуючої події (В.Г. Панок)
23. Соціологічна анкета стосовно насильства над дітьми (для дорослих)
24. Перелік життєвих подій (стандартна форма)
25. Анкета щодо виявлення рівня безпечної поведінки підлітків в Інтернеті
26. Скрінінгова анкета (для учнів)
27. Інтерв’ю оцінки життєвих навичок підлітка «24 години мого життя»
28. Протидія кібербулінгу в закладах освіти (для учнів)
29. Анкета з питань насильства щодо дітей (для учнів 10-17 років)
30. Анкета щодо виявлення ситуації булінгу у взаємодії «педагог - учень»
31. Анкета стосовно прояву булінгу до школярів (для учнів 9-16 років)
32. Анкета «Ти і молодіжна субкультура»

Оберіть тарифний план

Тарифні плани на використання системи АІС "Я-ПСИХОЛОГ"

Звітність

0грн

рік

 • Бонус: відсутній
 • Звітність: необмежено
 • Респонденти: заблоковано
 • Діагностики: заблоковано
 • Анкетування: заблоковано
 • Документація: заблоковано
Замовити

Базовий

100грн

місяць

 • Бонус: 30 днів безоплатно
 • Звітність: необмежено
 • Респондентів: необмежено
 • Діагностик: необмежено
 • Анкетувань: необмежено
 • Документація: необмежено
Замовити

Професійний

500грн

рік

 • Бонус: 30 днів безоплатно
 • Звітність: необмежено
 • Респондентів: необмежено
 • Діагностик: необмежено
 • Анкетувань: необмежено
 • Документація: необмежено
Замовити

Реєстрація

Заповніть усі поля обов'язково. Всі заявки на реєстрацію обробляються протягом доби. Після обробки Ви отримаєте листа з реєстраційними даними. За потребою можна звертатися за номером телефону або у месенджерах вказаних нижче.

ФОП Соценко Валентин Володимирович

ЄДРПОУ/ІПН 3131202011

Пошта: ias.psycholog@gmail.com

Сайт: я-психолог.укр

Тел. (viber/telegram): +380 (50) 742-21-01

Час роботи:з 10.00 до 20.00

Viber: Приєднатись до спільноти

Telegram: Приєднатись до спільноти

Facebook: Перейти на сторінку

Instagram: Перейти на сторінку