Публікації в розділі «Всі категорії»


Психодіагностика дітей старшого дошкільного віку (6-7 років)
Психодіагностика дітей старшого дошкільного віку (6-7 років)

Психодіагностика дітей старшого дошкільного віку (6-7 років) є важливим етапом у виявленні та розвитку їхніх пізнавальних, емоційно-вольових, особистісних та міжособистісних якостей. Діти цього віку готуються до школи, тому важливо оцінити їхню готовність до навчання. Психодіагностика дошкільників є важливим етапом у вивченні їх психофізичного розвитку та готовності до школи. Психологічна діагностика дітей старшого дошкільного віку може проводитися психологами в дошкільних навчальних закладах, центрах психолого-педагогічної реабілітації, а також приватними психологами.

Психодіагностика дітей середнього дошкільного віку (4-5 років)
Психодіагностика дітей середнього дошкільного віку (4-5 років)

Психодіагностика дітей середнього дошкільного віку (4-5 років) є важливим етапом в оцінці їхнього розвитку та у розумінні їхнього психофізичного розвитку та формування особистості. У цей період діти проходять значні зміни у всіх сферах свого життя, відбувається бурхливий розвиток пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, особистісного розвитку та соціальних навичок, що робить діагностику особливо актуальною.

Психодіагностика дітей молодшого дошкільного віку (3-4 роки)
Психодіагностика дітей молодшого дошкільного віку (3-4 роки)

Психодіагностика дітей молодшого дошкільного віку (3-4 роки) є важливим етапом їхнього розвитку, оскільки на цьому етапі формуються основні психічні процеси та особистісні якості. Цей період характеризується бурхливим темпом психічного становлення, формуванням основних психічних процесів, емоційно-вольової та особистісної сфери, а також активною соціалізацією дитини. Однією з головних задач психодіагностики в цьому віці є виявлення психічних особливостей, які впливають на подальший розвиток дитини.

Психодіагностика дітей раннього віку (0-3 роки)
Психодіагностика дітей раннього віку (0-3 роки)

Психодіагностика дітей раннього віку (від 0 до 3 років) є важливим етапом у розумінні їхнього розвитку, виявленні індивідуальних особливостей та потенціалу, а також у своєчасному коригуванні можливих порушень. Психодіагностика дітей раннього віку, особливо у віці від 0 до 3 років, є ключовим етапом у визначенні їхнього психічного та фізичного розвитку. Вона виконується з метою вчасного виявлення можливих порушень розвитку та надання допомоги в їх корекції.

Єдина електронна система звітності (ЄЕСЗ) працівників психологічної служби
Єдина електронна система звітності (ЄЕСЗ) працівників психологічної служби

Єдина електронна система звітності (ЄЕСЗ) – система, що використовується для збору аналітично-статистичних матеріалів від фахівців психологічної служби. Статистична звітність психологів, соціальних педагогів, методистів, працівників психологічної служби стала невід'ємною складовою їхньої професійної діяльності. Аналітичний звіт полегшує процес звітування та робить його більш ефективним, адже дані можна подавати онлайн, не витрачаючи час на паперову роботу.

Готовність дитини до школи
Готовність дитини до школи

Готовність дитини до школи - це комплексний психологічний стан, що включає в себе різні аспекти готовності до навчання та соціальної адаптації. Діагностика готовності дітей до школи є важливим етапом перед початком освітнього шляху, оскільки вона дозволяє визначити сильні та слабкі сторони розвитку дитини і підготувати її до шкільного середовища.